Rektorat, 16.05.2018

Poziv za iskusne istraživače u oblasti medicine – Marija Kiri COFUND grant u ItalijiPoziv za iskusne istraživače u oblasti medicine – Marija Kiri COFUND grant u Italiji

Italijansko udruženje za istraživanje kancera (Italian Association for Cancer Research – AIRC) dobilo je grant u okviru programa Horizont 2020 za Marija Skolodovska Kiri COFUND akciju pod nazivom iCARE-2 (International CAncer REsearch fellowships).

Riječ je o međunarodnom programu stipendija koji promoviše mobilnost istraživača u Italiju i iz Italije u oblasti istraživanja kancera.

 Za program se mogu prijaviti lica koja imaju doktorat ili najmanje 4 godine istraživačkog iskustva.

 Program nudi trogodišnje stipendije za:

  • Odlazeću mobilnost: istraživački koji su najmanje tri godine radili u Italiji i zainteresovani su za istraživačko iskustvo van Italije;
  • Dolazeću mobilnost: istraživači van Italije koji žele steći istraživačko iskustvo na nekoj naučnoistraživačkoj ustanovi u Italiji; i
  • Grantovi za reintegraciju: za istraživače koji žele steći istraživačko isksutvo od najmanje dvije godine na ustanovi van Italije, ali žele da se vrate i rade u naučnoistraživačkom centru u Italiji.

Rok za prijavljivanje je 25. jun 2018. godine.

Više detalja o ovom programu možete pogledati na sljedećoj web stranici: www.icare-2.airc.it

           Za detalje oko iCARE-2 programamožete se obratiti nadležnim osobama na sljedeće e-mail adrese: mariafrancesca.mossuto@airc.it; i/ili sara.redaelli@airc.it.

Za više informacija o Programu su-finansiranja nacionalnih, regionalnih i međunarodnih programa (COFUND) u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija možete se obratiti nacionalnim kontakt osobama za Marija Kiri program, Filipu Petroviću, na e-mail adresu: fpetrovic@ac.me  i/ili tel. 020 414 244 i Marijeti Barjaktarović Lanzardi, na e-mail adresu: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me i/ili tel. 067 314 178.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print