Rektorat, 16.05.2018

H2020 Marija Sklodovska Kiri individualne stipendijeH2020 Marija Sklodovska Kiri individualne stipendije

Univerzitet Brescia iskazao je interesovanje da bude institucija domaćin za iskusne istraživače, koji žele da se prijave za individualne stipendije u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija – EU program Horizont 2020. Univerzitet je ponudio svoju infrastrukturu i listu potencijalnih mentora u sljedećim oblastima: nauke o životu (life sciences); ekonomske nauke; informacione nauke i inžinjerstvo; i hemija.

Zainteresovani kandidati trebaju svoj CV, apstrakt projekta i izbor grupe istraživača koju predvodi jedan od ponuđenih mentora da pošalju najkasnije do sredine juna 2018. godine na sljedeću e-mail adresu: servizio.ricerca@unibs.it.        Više o ovom Univerzitetu i ponuđenim oblastima istraživanja možete pogledati na sljedećoj web stranici: https://en.unibs.it/research/research-financing/international-financing/horizon-2020/msca-individual-fellowships

Tehnološko i inovativno preduzeće Ro Technology srl iz Rima takođe je iskazalo interesovanje da ugosti iskusne istraživače. Riječ je o preduzeću koje se bavi dizajnom ugrađenih sistema, GIS sistemom, web aplikacijama i kriptografijom.

Kandidat treba da dostavi svoj CV, rezime istraživačkog projekta i Motivaciono pismo na sljedeću e-mail adresu najkasnije do 22. juna 2018. godine: info@rotechnology.it i/ili comunicazione@rotechnology.it . Više informacija o ovog preduzeću i posebnim uslovima za kandidate možete pogledati u tekstu u prilogu. Web stranica preduzeća: http://www.rotechnology.it/lazienda.

Grčka fondacija za evropsku i vajnsku politiku (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP) poziva iskusne istraživače da iskoriste mogućnost Marija Kiri poziva za Individualne stipendije i vrše istraživanja u trajanju od 12 do 24 mjeseca u ovoj fondaciji.       Više informacija o ovoj fondaciji, kao i detaljima izbora kandidata možete pogledati u prilogu.

Zainteresovani kandidati trebaju svoj CV, rezime projektne ideje na dvije stranice i Motivaciono pismo da dostave najkasnije do 30. juna 2018. godine na sljedeću e-mail adresu: development@eliamep.gr

Institutcije u Španiji su iskazale interesovanje da budu domaćin za preko 300 iskusnih istraživača širom svijeta, a u kontekstu Marija Sklodovska Kiri poziva za individualne stipendije. Listu zainteresovanih institucija, oblasti istraživanja, projektne ideje i sve detalje za uspostavljanje saradnje možete pogledati na sljedećoj web stranici: https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/spanish-hosting-offers-if-2018 . Zainteresovani kandidati trebaju da pripreme svoj CV, apstrakt projekta i motivaciono pismo i prate instrukcije institucija koje su iskazale interesovanje.

Podsjećamo da je Evropska komisija prošlog mjeseca objavila poziv za individualne stipendije sa rokom za prijavljivanje do 12. septembra 2018. godine.

Za sva dodatna pitanja koja se odnose na Marija Sklodovska Kiri poziv za Individualne stipendije možete se obratiti nacionalnim kontakt osobama, Filipu Petroviću, e-mail: fpetrovic@ac.me, tel. 020 414 250, i Marijeti Barjaktarović Lanzardi, e-mail: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me, tel. 067 314 178.

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print