Rektorat

Upravljanje intelektualnom svojinom u okviru Marija Sklodovska Kiri Akcija                Intelektualna svojina je veoma značajan aspekt svakog uspješnog projekta u okviru EU Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Horizont 2020.

U tom smislu, ni Marija Sklodovska Kiri Akcije (MSCA) ne predstavljaju izuzetak, jer je za implementaciju projekata potrebno dobro poznavanje prava intelektualne svojine i kreiranje plana zaštite i korišćenja ovih prava.

                Kako biste ste se bolje upoznali sa pitanjima intelektualne svoje u okviru MSCA na sljedećoj stranici preuzmite dokument Evropskog IPR (Intellectual Property Rights) Helpdesk-a: https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-IP-Management-in-H2020-MSCAs.pdf

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print