Rektorat, 15.06.2018

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetimaU okviru Erasmus + projekta „Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju kao doprinos daljem razvoju regije Zapadnog Balkana – Re@WBC“, Karijerni centar Univerziteta Crne Gore i Euraxess mreža u Crnoj Gori organizuju info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja (Charter&Code) i Strategiji razvoja ljudskih resursa za istraživače (Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R).

Događaj će biti održan 19. juna sa početkom u 11 časova, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u sali 103.

Implementacija principa Evropske povelje za istraživače i Strategije razvoja ljudskih resursa za istraživače (HRS4R), koje je Evropska komisija predstavila javnosti još u martu 2005,  garantuju poboljšanje zapošljavanja i radnih uslova na univerzitetima, a predstavljaju i važan preduslov za pridruživanje Evropskom prostoru za istraživanje (European Research Area - ERA). Ova dva dokumenta, upućena istraživačima, kao i istraživačkim institucijama u javnom i privatnom sektoru, su ključni elementi EU politike za podsticanje karijere istraživača.

Pored informacija o Evropskoj povelji za istraživače i  Kodeksu zapoljšavanja istraživača, na info danu će biti riječi i o dosadašnjem progresu Univerziteta Crne Gore u ovom domenu, kao i mogućnostima koje Euraxess mreža nudi istraživačima, sa posebnim akcentom na Euraxess portal.

Iz toga razloga, pozivamo sve članove akademskog osoblja da prisustvuju ovom događaju i upoznaju se sa ovim značajnim konceptom iz domena upravljanja ljudskim resursima na univerzitetima.

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print