Rektorat

Motivaciono pismo i CV lična karta kandidataKarijerni centar UCG u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore organizovao je po drugi put, u ovoj akademskoj godini, radionicu o pisanju CV-a i motivacionog pisma. Studenti Univerziteta Crne Gore koji su prisustvovali radionici ponijeli su lijepe utiske, ali i korisna znanja u pogledu kako da sebe predstave na najbolji način u pomenutim dokumentima i da se izdvoje u odnosu na svoju konkurenciju na tržištu rada.

S obzirom na veliko interesovanje i nemogućnost svih da prisustvuju radionici za pisanje motivacionog pisma i CV-a najavljujemo da će ona biti ponovo organizovana, a svakako su svi studenti dobrodošli na konsultacije u Karijerni centar u periodu od ponedjeljka do četvrtka od 14 do 16 časova.

U prilogu se nalazi i uputstvo za pisanje navedenih dokumenata, kao i informacija o Europass-u.

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print