Rektorat

Kreativnosti i samovrednovanje važni za karijeruKarijerni centar Univerziteta Crne Gore, kao ovogodišnji partner na manifestaciji Dani karijere, je održao danas dvije radionice za studente  "Kreativnost u funkciji savremenog biznisa" i "Sve moje grupe", u "Verde" kompleksu, u Donjoj Gorici. Na radionicama je učestvovalo više od 50 studenata ukupno.  

Radionicu "Kreativnost u funkciji savremenog biznisa" su vodili saradnici sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore mr Ivan Radević i mr Vladimir Đurišić, 30. marta. Oni su studentima objasnili da uloga kreativnosti postaje sve izraženija u savremenom poslovnom okruženju, naročito što poslovni rezultat kompanije umnogome od toga zavisi. Studentima su približili kreativnost na nivou preduzeća, u domenu marketing menadžmenta, a potom objasnili kako pojedinac razvojem sopstvene kreativnosti može doprinijeti poslovnom rezultatu firme. Uz brojne vježbe i primjere, učesnici su aktivno testirali svoje kreativne potencijale.


Radionicu "Sve moje grupe" vodio je saradnik sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore mr Mehmed Đečević, koji je nastojao da kod studenata osvijesti način na koji reakcije drugih ljudi na pojedine segmente našeg identiteta oblikuju sliku koju imamo o sebi. On je podstakao učesnike da odvoje one aspekte samovrednovanja koji se oslanjaju na pripadnost pojedinim kolektivitetima od onih slojeva samovrednovanja koji se temelje na reakcijama sredine na individualne osobine. Studenti su razmatrali da li su reakcije sredine na pojedine aspekte identiteta neadekvatne, kao i preuzimanje odgovonosti za angažman u pravcu redukcije djelovanja faktora koji održavaju stereotipe i predrasude.
Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print