Rektorat, 06.12.2018

Održan seminar o pozicioniranju i razlikovanju primijenjenih studijaHERE seminar pod nazivom “Pozicioniranje i razlikovanje primijenjenih studija u reformi visokog obrazovanja Crne Gore” održan je na Univerzitetu Crne Gore 5. i 6. decembra 2018. godine.

Na seminaru je ukazano da  je uvođenje primijenjenih programa donijelo određene benefite, ali i da su  evidentni određeni problemi koji su doveli do poprilične produkcije primijenjenih diplomaca i njihove manje konkurentnosti na tržištu.

“Potrebno je napraviti razliku između poziva, profesije i zanimanja“ poručio je panelista prof. Volker Gehmlich sa Fachhochschule Osnabrück, sa Univerziteta primijenjenih nauka.

Tokom seminara je ukazano da premošćavanje jaza između teorije i prakse zahtijeva razvoj novih inovativnih strategija u visokoškolskim ustanovama. Ukazano je i na potrebu za analizom situacije i reformom primijenjenog obrazovanja u Crnoj Gori, na konceptualnom i organizacionom nivou..

Na seminaru je bilo riječi o o pozicioniranju i razlikovanju primijenjenih studija u crnogorskom visokom obrazovanju, benefitima ovih studija i potrebama tržišta rada i konkurentnosti svršenih studenata. Predstavljeni su i primjeri dobre prakse u Evropskoj uniji.

Panelisti na seminaru bili su rukovodioci primijenjenih studijskih programa sa različitih jedinica Univerziteta Crne Gore prof. dr Radovan Stojanović, predsjednica HERA tima prof. dr Mira Vukčević, prof. dr Biljana Šćepanović sa Građevinskog fakulteta, kordinatorka Nacionalne kancelarije Erasmus+ programa Vanja Drljević, izvršni direktor kompanije „Elkom“ Nebojša Šolaja, zamjenik izvršnog direktora kompanije za informatički inženjering “Čikom” Miljan Grba i saradnik u nastavi Biotehničkog fakulteta dr Milić Čurović. Pored njih kao gostujući predavači govorili Prof. Constantinos S. Psomopoulos sa T.E.I. Piraeus i prof. Volker Gehmlich sa Fachhochschule Osnabrück – Univerziteta primijenjenih nauka.

Seminar je finansiran od strane Evropske komisije u okviru programa Erasmus+ kroz instrument Misije tehničke pomoći.