Rektorat, 05.03.2020

Dvomjesečno stažiranje u Međunarodnoj organizaciji za morsko dno (ISA)X

Stalna misija Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku obavještava zainteresovane kandidate o mogućnosti apliciranja za dva mjesta za dvomjesečno stažiranje u Međunarodnoj organizaciji za morsko dno (ISA) u Kingstonu, Jamajka, a u saradnji s Međunarodnim centrom za okeanografiju u Velikoj Britaniji.

Za svako od ova dva mjesta obezbijeđena je finansijska pomoć od 5.000 US$. Stažiranje bi počelo od 1. juna 2020. godine, a prijave moraju biti podnijete do petka, 6. marta 2020. godine, na internet adresu: https://www.isa.org.jm/training/current-opportunities-0 .

Za sva dodatna pojašnjenja u vezi sa stažiranjem, kao i sa načinom apliciranja, zainteresovani kandidati treba da se obrate kontakt osobi, gospođi Kayon Wray, na: kwray@isa.org.jm 

Više informacija o uslovima stažiranja može se naći na internet adresi: https://www.isa.org.jm/financially-supported-internships

Izvor: Ministarstvo prosvjete

Broj posjeta : 289