Rektorat, 10.10.2017

Održana radionica sa poslodavcima u Omladinskom centru u PodgoriciU Omladinskom centru u Podgorici je 9. oktobra 2017. godine održana diseminaciona aktivnost, tačnije radionica sa poslodavcima na temu Mogućnosti i prepreke za zapošljavanje osoba s invaliditetom koju je organizovalo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta "Tranzicija studenata s invaliditetom iz procesa visokog obrazovanja ka zaposlenju" - Trans2Work. Na ovoj radionici pored partnera na projektu, Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, učešće su uzeli i predstavnici poslodavaca kao i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Tom prilikom je bilo riječi o samom projektu, prednostima i preprekama zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kvalifikovanosti visokoobrazovanih osoba sa invaliditetom i predstavljanju platforme za povezivanje poslodavaca sa studentima sa invaliditetom (web based tool) kao jednog od značajnih izlaznih rezultata Trans2Work projekta. Istaknuto je da navedena platforma služi za povezivanje studenata sa invaliditetom iz Srbije i Bosne i Hercegovine i poslodavaca iz Crne Gore koji će biti obuhvaćeni programom mobilnosti i učestvovati u realizaciji stručne prakse u trajanju od dva mjeseca u studijskoj 2017/18. godini. Takođe, poslodavcima su predstavljene pogodnosti i ograničenja u samom procesu mobilnosti studenata sa invaliditetom kao i mogućnosti ostvarenja dodatnih benefita kroz ovaj program.

Na radionici je učešće uzeo i predstavnik Karijernog centra Univerziteta Crne Gore doc. dr Uglješa Janković, koji je predstavio Karijerni centar UCG kao servis dostupan svim studentima našeg univerziteta, koji žele tokom studija da razviju svoje praktične vještine i time ostvare korak bliže budućem zaposlenju nakon diplomiranja.