Rektorat, 16.11.2020

Dodjela 20 stipendija za postdoktorska istraživanja u okviru akcije Marija Skoldovska KiriX

Univerzitet u Ljubljani pokreće program EUTOPIA SCIENCE AND INNOVATION FELLOWSHIP PROGRAM(EUTOPIA-SIF) u okviru akcije Marija Sklodovska Kiri, koji je podržan od strane Evropske komisije i partnerskih institucija EUTOPIA Saveza Univerziteta (www.eutopia-university.eu).

U okviru programa EUTOPIA-SIF kofinansiraće se 76 postdoktorskih stipendija u periodu od četiri godine, kroz EU program za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, sa ukupnim budžetom 10,2 miliona eura. Univerzitet u Ljubljani će angažovati osam postdoktoranada u periodu od četiri godine, raspisujući dvije stipendije po objavljenom konkursu za apliciranje.

Prvi konkurs za apliciranje objavljen je 19. oktobra ove godine, kao zajednički poziv svih partnerskih univerziteta, za dodjelu 20 stipendija za postdoktorska istraživanja.  Rok za apliciranje je 11. januar 2021. godine, a početak angažovanja je planiran za septembar 2021.

Za više informacija posjetite zvaničnu stranicu programa EUTOPIA-SIF https://eutopia-university.eu/2020/09/24/eutopia-sif/

Ukoliko ste zainteresovani da aplicirate za stipendiju koju ćete realizovati na Univerzitetu u Ljubljani, za više informacija možete direktno kontaktirati menadžera programa na tom univerzitetu gđu Rebeku Lesjak putem mail-a: rebeka.lesjak@uni-lj.si.

Broj posjeta : 329