Fakultet političkih nauka, 11.01.2018

Teorija masovnog komuniciranja - prijavljivanje za kolokvijumStudenti se za popravni kolokvijum iz Teorije masovnog komuniciranja  mogu prijaviti putem mejla masovnokomuniciranje@gmail.com do 20.1.2018