Fakultet političkih nauka, 12.03.2018

Medijsko pravo - materijali za kol.U prilogu materijali za spremanje kol. iz predmeta Medijsko pravo:

1. Zakon o slobodnom pristupu informacijama

http://www.katalogpropisa.me/wp-content/uploads/2016/11/Zakon-o-slobodnom-pristupu-informacijama-1.pdf

2. HRA Bilten VII:PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

http://www.hraction.org/wp-content/uploads/Bilten-VII.pdf