Rektorat, 27.11.2018

Nova verzija aplikacije za dnevnu evidenciju prisustvaX

Počevši od ponedeljka, 03. decembra 2018. godine, nastavno osoblje Univerziteta će početi da koristi novu verziju
Aplikacije za dnevnu evidenciju prisustva studenata evidencija.ucg.ac.me

U okviru nove aplikacije za dnevnu evidenciju prisustva, nastavni kadar će imati mogućnost i generisanja formulara i učitavanja popunjenog formulara. Pored toga, aplikacija nudi i novu verziju formulara sa unaprijed generisanim podacima o predmetu i studentima koji ga slušaju.
Nezavisno od mogućnosti za učitavanje popunjenih formulara koju u novoj verziji ima nastavni kadar, arhivari fakulteta će i dalje moći da generišu i učitavaju predate forimulare.

Primjer novog formulara: 

Image

Tehničku podršku pruža Centar informacionog sistema.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja, obratite se na evidencija@ucg.ac.me 

Uputstvo za novu verziju aplikacije preuzmite na linku ispod.

Dokumenti