Rektorat, 09.01.2019

Mobilna aplikacija vijesti sa Univerziteta Crne GoreImage

Preuzmite mobilnu aplikaciju UCG BLOG, odnosno aplikaciju vijesti sa Univerziteta Crne Gore, izaberite omiljene predmete, novosti i/ili organizacije i na vaš telefon će stizati sve notifikacije o vijestima koje vas interesuju istog trenutka kada budu objavljene na sajtu Univerziteta.

Mobilna aplikacija je razvijena za Android i iOS pametne telefone: 

Image  https://play.google.com/store/apps/details?id=me.ac.ucg.ucgblog  

Image  https://itunes.apple.com/hr/app/ucg-blog/id1442031759?mt=8  

Nakon što instalirate aplikaciju, možete pregledati vijesti i obavještenja na čitavom Univerzitetu.

Pored toga, ako izaberete omiljene predmete, novosti i/ili organizacije, na vaš telefon će početi da pristižu izabrane notifikacije.
Student ili profesor može izabrati da prati vijesti sa čitavog fakulteta ili samo za određeni predmet/predmete.

Vijesti sa čitavog fakulteta/instituta pratite tako što ih dodirom na bijelu zvjezdicu u gornjem desnom uglu izaberete za omiljene, nakon čega zvjezdica postaje žuta (slika ispod). 

Image Image

Vijesti za određeni predmet bitate tako što ih dodirom na crveni indikator u gornjem desnom uglu izaberete za omiljene, nakon čega indikator postaje zelen (slika ispod). 

Image Image

Autor aplikacije za Android OS je Dalibor Ranković, a autor aplikacije za iOS je Nikola Veljić.
Oba autora su studenti Univerziteta Crne Gore, smjer Računarstvo i informacione tehnologije (D smjer) na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Predloge i sugestije za unaprijeđenje aplikacije pošaljite na cis@ucg.ac.me 

 

Image