Fakultet političkih nauka

Teme za radove iz Psihologije politike
U dodatku možete naći teme za radove iz Psihologije politike. Da bi radili rad, studenti treba da se jave saradnici u nastavi na mail ili na nekom od narednih časova vježbi.

Naredni čas vježbi biće održan u utorak, 16. oktobra, u 19h.

Dokumenti