Arhitektonski fakultet, 26.12.2017

Rezultati svih djelova ispita sa predlogom ocjena iz Instalacija u zgradamaStudenti koji nijesu ostvarili 50% bodova na svakom od tri kolokvijuma  nemaju predloženu ocjenu.

Studenti koji nijesu zadovoljni predloženom ocjenom ili im ocjena nije predložena na osnovu ostvarenih rezultata tokom nastave mogu raditi popravak kolokvijuma u terminima završnog i popravnog završnog ispita u januarskom ispitnom roku.

Termini završnog ispita iz predmeta INSTALACIJE U ZGRADAMA: datum: 10.01.2018., vrijeme: 12:15, sale 122/138.

Termini pop. završnog ispita iz predmeta INSTALACIJE U ZGRADAMA: datum: 24.01.2018., vrijeme: 12:15, sale 122/138.

 

Dokumenti