Rektorat, 31.10.2017

U osnovnim školama predstavljena kineska kulturaKineska direktorica Instituta “Konfucije” na Univerzitetu Crne Gore Luo Chunxia se tokom oktobra sastala sa direktorima osnovnih škola i razgovarala o saradnji u  pogledu učenja kineskog jezika i upoznavanja djece sa kineskom kulturom. Ona je  održala i predavanja u osnovnim  školama “Sutjeska” i “21. maj” u cilju upoznavanja djece sa kineskom kulturom. 

Na predavanjima, direktorica Luo je, zajedno sa profesoricama-volonterkma Luo Sha and Deng Chunni, je  govorila o uvjerenjima Konfucija, glavnim karakteristikama kineske tradicionalne kulture i konfucijanizmu, poput ljubaznosti, dobrote, mudrosti i integriteta.

Ona je predstavila fonetsku strukturu kineskog jezika, sastav kineskih slova, kinesku umjetnost sječenja slika od kartona (paper-cutting), kineske maske za lice, slikanje, muziku, hranu i tradicionalnu kinesku odjeću. Tokom prezentacije, pokazala je kako izgleda Qipao izvedba i kineski bal pod maskama.

Predstavila im je i projekte Instituta „Konfucije“: Ljetnji kamp, „Kineski most“ i stipendije.  

U cilju uspostavljanja saradnje, ona se sastala sa Ljiljanom Krivokapić, direktoricom OŠ “Vladimir Nazor”, Veskom Gagovićem, direktorom OŠ “Sutjeska”, i Zdenkom Mišković, direktoricom OŠ “21. maj”, sa kojima je raugovarano o terminima za časove kineskog jezika.