Rektorat, 26.03.2018

Kinesko kulturno iskustvo u TivtuInstitut Konfucije realizovao je prezentaciju Kinesko kulturno iskustvo, u srednjoj školi Mladost i osnovnoj školi Drago Milović u Tivtu. Kineski učitelj Wang Yihua bio je domaćin. 

Prezentacija je privukla mnogo učenika, samo što je u poređenju sa ranijim sličnim aktivnostima, sada bilo traženo od učenika da i oni pomognu svojim vršnjacima da bolje razumiju kinesku kulturu.

Na taj način, iz iskustva vršnjaka vršnjaku, pojačan je entuzijazam i interesovanje za kinesku kulturi, tokom dvodnevne aktivnosti.

Ove dvije škole imaju saradnju sa Institutom još od februara. Kineski kursevi započeli su sredinom marta u ovim školama.

Srednja škola Mladost ima i saradnju sa Šangajskim univerzitetom Jiao Tong, a razmjenjuju se i projekti između osnovne škole Drago Milović i kineskih osnovnih škola svake godine.

Kinesko kulturno iskustvo će se i dalje prenositi, kao dio niza aktivnosti Instituta Konucije sa ciljem da se promovišu dugoročne spone i veze dvije zemlje, Crne Gore i Kine.