Rektorat, 04.05.2018

Profesor Pan: Suština konfucijanizma je u miru i harmonijiDekan Škole za strane jezike, Šangaj Univerziteta električne energije i vanredni profesor Kembridža Pan Weimin gostovao je na crnogorskoj nacionalnoj televiziji, povodom predavanja “Prosvijetljenje Konfucije kulture u savremenom svijetu”, održanom na Univerzitetu Crne Gore.

Profesor Pan je spomenuo da Kina i Crna Gora imaju čestu komunikaciju i  interakciju lidera na visokom nivou usljed toga šo su dvije zemlje postigle uzajamno povjerenje koje se temelji na politici međusobnog razumijevanja i podrške, kao i na zajedničkim interesima.

“Suština konfucijanizma je u pobožnosti i odanosti, naklonosti i ljubavi, vjernosti i pravednosti, miru i harmoniji, koja ima pozitivan značaj za saradnju i uzajamno povjerenje između dviju zemalja, kazao je profesor Pan koji je istakao da su kineske diplomatske strategije usmjerene na sklad.

“Kina se nikada ne miješa u poslove drugih zemalja i nikada ne traži hegemonijske akcije. Naša se zemlja pridržava nezavisne vanjske politike na temelju "Pet načela mira suživota", dodao je Pan,

Prema  njegovom mišljenju konfucijanizam može biti koristan za razvoj crnogorske kulture. “Savremeni svijet je globalizirani svijet. Kina postupno uvodi Pojas i put inicijativu. Konfucijanizam traži sklad ali ne i uniformnost. Zahtijeva da imate osjećaj da posmatrate napredak ljudske civilizacije i razvijate svijet s humanističkog aspekta, mirno, otvoreno, inkluzivno, uravnotežen i koristan za sve, za izgradnju zajedničke zajednice zajedničke sudbine, kazao je Pan.

Profesor Pan je naglasio da je uspostava Konfucije Instituta na Univerzitetu  Crne Gori značajan simbol širenja konfucijanizma u Crnoj Gori.

“Konfucijanstvo je od velike važnosti za dugoročan i stabilan razvoj prijateljstva između Kine i Crne Gore", zaključio je Pan.