Rektorat, 13.04.2017

Sponzorstvo STK SpinDirektorica Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore Doc. dr Milena Đukanović i Luo Chun Xia su potpisale ugovor o saradnji sa Nenadom Raičevićem, direktorom STK Spina. Ugovor o sponzorstvu će trajati do kraja 2017. godine i klub će se zvati STR Spin Institut Konfucije.  O aktivnostima kluba ćemo vas  obavještavati.