Rektorat, 23.06.2017

Milena Đukanović na Radionici za Evropske mlade vođe u KiniDirektor instituta „Konfučije“ Univerziteta Crne Gore, docent Milena Đukanović, je na poziv kineskog ambasadora u Crnoj Goiri,Image gosp. CUI Zhiwein, učestvovala u drugoj radionci za Evropske mlade vođe u Kini.

Organizovana od strane Kineske diplomatske akademije pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova, ova radionica je uspješno okupila učesnike u Pekingu i Zhenjiang-u, u kojoj je 28 delegata iz nekoliko zemalja Evrope imalo priliku da razmijeni mišljenja sa kineskim diplomatama, preduzetnicima i studentima o ulozi Kine u svijetu i o kinesko-evropskim odnosima.

Evropske mlade vođe su, prvog dana programa, diskutovali sa kineskim studentima o procesu finansijske saradnje u okviru inicijative Izgradnja puteva i pojasa i uglavnom o njenim glavnim karakteristikama i aktuelnom uticaju. Ponudili su uvid u angažovanost Kine u njihovim zemljama i pravili poređenja kako bi diskutovali da li je tumačenje inicijative slično. Posebno su istaknuta nova gledišta nakon majskog Međunarodnog foruma za saradnju u okviru Izgradnje puteva. Zatim, posjetili su Huawei kompaniju i upoznali se sa novim inovativnim platformama kao i sa konceptom pametnih gradova i elektronskog zdravstva. Kasnije, posjetili su Diaoyutai gostionicu, mjesto gdje se održavaju važni skupovi i sastanci u glavnom gradu Kine.

Drugog dana delegati Evrope su posjetili Ministarstvo vanjskih poslova Kine. Glavni cilj posjete je bila diskusija o rezultatima najnovijeg samita EU i Kine održanog u Briselu. Kineske diplomate su ih ukratko informisali o važnosti da se Peking priključi u nastavak Evropskih integracija. Teme diskusije su bile uticaj Breksita na pristup Kine prema EU i prostor za bližu saradnju između Kine i EU slijedeći odluku predsjednika SAD-a, Donalda Trampa, da se povuče iz Pariskog sporazuma. Glavni zaključak je da uprkos postojećim razlikama, obije strane su zainteresovane da nastave dijalog u cilju unaprijeđenja partnerstva i traženja zajedničke osnove.

Posljednjeg dana programa, Evropski delegati su diskutovali o pokušaju Kine da se prilagodi kroz inovacije novim standardima ekološke energije i niske stope upotrebe ugljenika. Kao posljedica gore pomenute odluke SAD predsjednika smatraju da Kina treba da ostane posvećena ovom usklađivanju i da taži rješenja za unaprijeđenje uslova životne sredine, uvažavajući postojeći problem. Delegati su kasnije otputovali do Zhenjiang-a gdje su se upoznali sa zvaničnicima Opštine i diskutovali su o mogućnosti buduće saradnje između ovog grada i gradova Evrope. Pitanja od zajedničkog interesa su ulaganja, trgovina, turizam, uvoz i izvoz i obrazovanje. Takođe, može se naći na dnevnom redu potencijalno povezivanje gradova.

Zhenjiang se nalazi na južnoj obali Yangtze rijeke, koja obrazuje „Zlatni krst“ sa Beijing-Hangzhou grand kanalom u gradu. Boraveći tri dana u Zhenjiang-u mlade vođe su uvidjele kako je grad otvoren za ulaganja i kako podstiče inovativna istraživanja. Četvrtog dana programa organizovane su posjete Dago kompaniji i kulturološkom muzeju Vinegar. Petog dana posjetili su Huilong E-town međunarodnu logistiku i Retech Digital industrijski park kao i Kinesko-Švajcarski industrijski park i Zhenjjiang Dalu aerodrom. Prije odlaska šestog dana, delegati su posjetili Zhenjiang City Planning Hall (Sekretarijat za urbanizam) i antički Xijin Ferry.