Rektorat, 24.04.2015

Predavanje profesora Deng Ronga o nauci, kulturi i promociji države Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore je bio pozvan da 23. aprila održi predavanje ü organiyaciji Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka (MAPSS - Montenegrin Association of Political Science Students) i Ministartsva spoljnih poslova. Kineski direktor, profesor Deng Rong, je održao predavanje na temu ,,Uloga i značaj nauke, kulture i obrazovanja u promociji države". Gospodin Deng je na početku govorio o razvoju odnosa između Crne Gore i Kine, a prisutne je upoznao i sa kineskim nacionalnim obilježjima, kulturom, istorijom i funkcijama Instituta Konfucije. Shodno razvoju Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, profesor Deng je citirao glavne ideje konfucijanstva kao što je harmonija u različitostima, jer misija Instituta Konfucije ne podrazumijeva samo širenje kineskog jezika i kulture, već i razmjenu kulturnih sfera između Kine i svijeta.