Rektorat, 07.05.2015

Direktori Instituta učestvovali u zelenoj akciji u ,,Akademskom parku"Direktori Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, dr Milena Đukanović i profesor Deng Rong, učestvovali su u akciji zasađivanja sadnica u univerzitetskom kampusu ,,Akademski park", koja se održala u okviru Dana Univerziteta Crne Gore. Direktori Instituta posadili su lipu pod rednim brojem 28 i time doprinijeli oplemenjivanju univerzitetskog parka i podizanju svijesti o zaštiti životne sredine.