Rektorat, 08.05.2015

Posjeta Institutu Konfucije u Tirani 

Direktor Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, profesor Deng Rong, posjetio je Institut Konfucije u Tirani, gdje se sastao sa kineskom direktoricom i bliže upoznao sa aktivnostima i planovima ovog Instituta