Rektorat, 08.05.2015

Posjeta osnovnim školama "Štampar Makarije" i "Vladimir Nazor"Posjeta osnovnim školama "Štampar Makarije" i "Vladimir Nazor"

Direktori Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, dr Milena Đukanović i profesor Deng Rong, posjetili su osnovne škole ,,Štampar Makarije" i ,,Vladimir Nazor". Zajedno sa direktoricama Milicom Stanković i mr Ljiljanom Krivokapić razgovarali su o aktuelnom nagradnom konkursu za najbolje literarne i likovne radove učenika ove dvije osnovne škole. Institut Konfucije će pripremiti vrijedne nagrade koje će dodijeliti 29. maja i 2. juna u okviru manifestacije Dana škole.

Institut Konfucije će prikazati i dio svoje bogate biblioteke koja je donacija sjedišta Konfucijevih Instituta u Pekingu. Prošle nedjelje je stiglo 3000 knjiga kao ovogodišnja donacija, a ista se očekuje svake naredne godine. 
Institut Konfucije je pripremio donaciju knjiga za ove dvije osnovne škole.