Rektorat, 29.05.2015

Posjeta Konfucijevom Institutu Univerziteta u Novom Sadu   

Direktori Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, dr Milena Đukanović i prof. Deng Rong, posjetili su Konfucijev Institut Univerziteta u Novom Sadu povodom obilježavanja godinu dana uspješnog rada ovog Instituta i prisustvovali radnom sastanku kineskih direktora i direktora iz zemalja domaćina radi razmjene iskustva u radu Konfucijevih instituta u regionu.