Rektorat, 02.06.2015

Dodjela nagrada konkursa "Kina u mojim očima"Direktori Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, dr Milena Đukanović i prof. Deng Rong, podijelili su danas nagrade za najbolje literarne i likovne radove učenicima Osnovne škole ,,Štampar Makarije" u sklopu nagradnog konkursa ,,Kina u mojim očima" koji je organizovao naš Institut. Tom prilikom, Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore je donirao knjige iz oblasti kineskog jezika i kulture školskoj biblioteci.