Rektorat, 08.06.2015

Kulturni čas u osnovnoj školi "Štampar Makarije"Profesori sa Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, prof. Deng Rong i prof. Huihui Wang, posjetili su danas Osnovnu školu Štampar Makarije gdje su učenicima održali kulturni čas i govorili o kineskoj kulturi i jeziku, i podučavali učenike kaligrafiji i kineskim izrazima.