Rektorat, 29.12.2016

Posjeta Institutu Konfucije   

Troje djece uzrasta od 8 do 10 godina su na poziv RTCG i Instituta Konfucije posjetili prostorije Instituta. Kako se ranije nisu susreli sa kineskim jezikom i kulturom postavljali su pitanja o učenju kineskog, kao i o velikom filozofu Konfuciju. Druga grupa, sačinjena od 4 trogodišnje djevojčice, imala je svoj mali performans. Recitovali su kinesku pjesmicu o brojevima i vodili osnovnu konverzaciju na kineskom. Sve to su učili sa predavačem Instituta Konfucije u vaspitnoj jedinici Suncokrili sa kojom je Institut uspostavio saradnju. Kineski predavači su predstavili muzički instrument Guzheng, kao i kung fu ples sa lepezama. Djeca su takođe učestvovala u tom performansu. Sve prikazano toga dana je posvedočilo velikom intresovanju za učenje kineskog jezika i sveukupnom razvoju Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore.