Rektorat, 26.05.2016

Saradnja sa vrtićem Suncokrili Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore je uspostavio saradnju sa vrtićem „Suncokrili“ u kojem profesorica Zheng Yanan djecu uzrasta od 3 do 4 godine upoznaje sa kineskim jezikom i kulturom.