Rektorat, 07.03.2016

Ministarstvo nauke i asocijacija COST programa organizovali Info dan   

Ministarstvo nauke i asocijacija COST programa, koji predstavlja najznačajniji program EU za umrežavanje istraživača u Evropi, organizovali su danas, 7. marta u Plavoj Sali Rektorata na Univerzitetu Crne Gore, Informativni dan posvećen Programu Evropske saradnje u nauci i tehnologiji – COST, kao dio aktivnosti promocije ovog veoma važnog programa. Procedure za učešće istraživača iz Crne Gore predstavila je nacionalni COST koordinator, Milena Milonjić, a iskustvo u COST programu uspješni učesnici u COST akcijama iz Crne Gore dr Milić Čurović i dr Milena Đukanović sa Univerziteta Crne Gore.

Ključne karakteristike COST-a tokom trajanja Horizonta 2020 su: podržavanje izvrsnosti, otvorenost i inkluzija, podržavanje novih ideja i razmjena znanja.

Osim evropskih zemalja, u COST projekat se mogu ukljičiti i istraživački univerziteti sa drugih kontinenata. U tom smislu, Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore planira da, kroz povezivanje kineskih i crnogorskih institucija, intenzivno radi na tom uključivanju.

Horizon 2020 je novi program finansiranja EU za istraživanje i razvoj koji traje od 2014. do 2020. godine sa 80 milijardi eura budžeta. U okviru tog programa, kineska vlada i EU dogovorili uspostavljanje mehanizma sufinansiranja (do 200 miliona RMB, ili 28 miliona eura godišnje) na polju istraživanja i inovacije sa ciljem podrške zajedničkim projektima između evropskih i kineskih univerziteta, istraživačkih institucija i kompanija.

Osim toga, u pozivima 2014/2015 nekoliko tema su posebno značajni za saradnju sa Kinom, uključujući oblasti prehrambenih proizvoda, poljoprivrede i biotehnologije, vode, energije, informacionih i komunikacionih tehnologija , Nanotehnologije, Svemira i polarnih istraživanja. U tim oblastima, učešće kineskih partnera se snažno podstiče i vjeruje se da će dodati na vrijednosti prijedloga.