Pomorski fakultet Kotor, 10.04.2018

Rezultati kolokvijuma I iz Luckih sredstava i njihovog iskoriscavanja na Menadzmentu u pomorstvu Kotor i CetinjeRezultati kolokvijuma I iz Luckih sredstava i njihovog iskoriscavanja na Menadzmentu u pomorstvu Kotor i Cetinje dati su na oglasnoj tabli.