Elektrotehnički fakultet

BIO-ICT Centar izvrsnosti dobio podršku u vrijednosti od 358.000 eura od UNIDO-aPodrška prvom Centru izvrsnosti u Crnoj Gori – BIO-ICT Centru, u ukupnoj vrijednosti od 358.000 eura, biće obezbijeđena kroz Strateški programski okvir za inkluzivni i održivi industrijski razvoj, kojim će se u narednom petogodišnjem periodu u Crnoj Gori realizovati aktivnosti predviđene Strateškim okvirom.

Potpisivanjem ovog dokumenta između Crne Gore i Organizacije za industrijski razvoj Ujedinjenih nacija planirane su razvojne aktivnosti u sferi nauke i istraživanja.

Cilj podrške BIO-ICT Centru je nastavak aktivnosti koje su se sprovodile u prethodne četiri godine na Univerzitetu Crne Gore sa fokusom na jačanje komercijalizacije istraživanja, nacionalnih kapaciteta u sferi transfera znanja i tehnologija i komercijalizacije inovativnih rješenja.

Očekuje se da projekat doprinese jačanju ljudskih resursa i tehničkih kapaciteta, unapređenju transfera tehnologija između naučno-istraživačkih institucija i sektora privrede (industrije), ali i komercijalizaciji inovativnih tehnoloških rješenja razvijenih od strane sektora nauke i istraživanja.

U skladu sa razvojnim prioritetima Crne Gore u oblasti nauke i do sada ostvarenim rezultatima u radu prvog Centra izvrsnosti u Crnoj Gori, projektne aktivnosti će kao i do sada biti usmjerene na razvoj sektora poljoprivrede, ekologije, zdravlja i informaciono-komunikacionih tehnologija.

U svom dosadašnjem radu, BIO-ICT Centar izvrsnosti postigao je mnogobrojne uspješne rezultate na polju  razvoja novih naučnih principa i metoda za unapređenje proizvoda i usluga, te kroz svoje aktivnosti redovno jačao  interdisciplinarna istraživanja u Crnoj Gori, povezivao akademsku zajednicu sa biznis sektorom, jačao crnogorske naučne veze sa međunarodnim partnerima, te unapređivao inovativne potencijale mladih ljudi. 

Trenutno radi na nekoliko novih, tehnološki naprednih, proizvoda, servisa i usluga, a u ovoj fazi rada Centar je dodatno fokusiran na komercijalizaciju, u smislu prilagođavanja proizvoda i usluga potrebama tržišta, prvenstveno privrednih partnera BIO-ICT Centra, ali i sa mogućnošću daleko šire primjene na međunarodnom tržištu.

Objavljen je veliki broj broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim priznatim časopisima i konferencijama.  Jedno od najvećih naučnih dostignuća je i to što je BIO-ICT Centru odobreno 5 nacionalnih patenata, od kojih je jedan i predat Evropskom patentnom zavodu: Sistem pametnog zatvorenog prostora za uzgoj biljaka sa ugrađenom ekspertnom logikom, Kontrolabilni generator konstantne snage  na bazi otpornog ogledala, Elektronski sklop za kontrolu navodnjavanja, Metod i uređaj za sinhronizovano mjerenje fazora i frekvencije u elektroenergetskim sistemima, Sistem i metod za prikupljanje skalarnih i video podataka u softverski-definisanoj senzorskoj mreži.

Strateški programski okvir za inkluzivni i održivi industrijski razvoj Crne Gore 2017-2021. fokusira se na tri prioritetne oblasti i to: jačanje industrijske konkurentnosti; podsticanje ruralnog razvoja i otvaranje novih radnih mjesta i ekološko upravljanje i održiva energija.

Projekat će se realizovati u okviru prve prioritetne oblasti-dijela koji se odnosi na jačanje veza između istraživačkog sektora i privrede.

Dinamika rada na projektu kao i detalji oko projektnih aktivnosti biće poznati nakon ekspertske misije UNIDO-a koja se očekuje u Crnoj Gori početkom marta 2018. godine.

UNIDO je organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj, sa sjedištem u Beču, Republika Austrija, koja promoviše industrijski razvoj sa ciljem sprječavanja siromaštva, te obezbjeđenja ekološke održivosti i inkluzivne globalizacije.

Agendom za održivi razvoj, do 2030. godine, misija ove Organizacije je prepoznata kao „nadgradnja infrastrukture, unapređenje inkluzivnog i održivog industrijskog rasta i jačanje inovacija“. Crna Gora je obnovila svoje punopravno članstvo u UNIDO-u, 22. novembra 2006. godine.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print