Elektrotehnički fakultet

Posjeta ministarke nauke Crne Gore dr Sanje Damjanović BIO-ICT Centru izvrsnostiMinistarka nauke Crne Gore dr Sanja Damjanović boravila je 10. jula u posjeti BIO-ICT Centru na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Ministarka Damjanović sastala se sa direktorom BIO-ICT Centra profesorom Igorom Radusinovićem, dekanom Elektrotehničkog fakulteta profesorom Zoranom Veljovićem, menadžment timom i glavnim istraživačima u BIO-ICT Centru.

Održane su prezentacije o najvećim dostignućima Centra, kao i o pojedinačnim inovacijama i aktivnostima. Mladi istraživači BIO-ICT Centra predstavili su glavne inovacije koje se razvijaju u okviru Centra: Nikola Bulatović predstavio je SEMaR sistem, pametnu  bovu  na solarno napajanje za monitoring parametara morske sredine u realnom vremenu; Slavica Tomović – Softverski definisane Internet of Things mreže – prototip arhitekture za virtuelizaciju IoT mreža razvijenu u saradnji sa Univerzitetom Bologna; Božidar Škrbić - LiveGate,  Internet of Things web platformu koja omogućava prikupljanje i analizu podataka sa različitih tipova hardwerskih sklopova; Trifun Savić - Sistem za pametno navodnjavanje koji određuje optimalan period navodnjavanja i direktno odgovara klimatskim uslovima, parametrima zemljišta i biljci, u cilju racionalne  potrošnje vode u skladu sa potrebama biljke i Žarko Zečević - DroneMapper, cloud aplikaciju koja služi za automatsko georeferenciranje i kreiranje mapa od slika snimanih dronovima, osmišljena tako da može da podrži više korisnika, i omogućava višestruko brže procesiranje mapa.

Predstavnici Ministarstva obišli su renovirane i unaprijeđene laboratorije Elektrotehničkog fakulteta u okviru BIO-ICT Centra, PCB laboratoriju za izradu štampanih ploča i BIO-ICT laboratoriju, kao i ForeMont laboratoriju. Razmijenjene su ideje o daljem razvoju saradnje, kao i planovi za održivost BIO-ICT Centra, uspostavljanje partnerstava i apliciranje na razne međunarodne fondove (Horizon 2020).

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print