Elektrotehnički fakultet, 29.08.2017

2. BIO-ICT Ljetnja škola počela na Institutu za biologiju moraX

Na Institutu za biologiju mora u Kotoru počela je 2. BIO-ICT Ljetnja škola za studente Univerziteta Crne Gore koja će trajati do 2. septembra 2017.

BIO-ICT Centar izvrsnosti organizuje ljetnju školu kako bi studentima približili BIO-ICT najnovije trendove u oblasti informacionih tehnologija, primjeni IT tehnologija u svakodnevnom životu i IoT savremenim kretanjima.

Studenti Elektrotehničkog fakulteta, Biotehničkog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Medicinskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka imaće priliku da kroz praktičan rad sa istraživačima nauče više o primjeni bioinformatike u oblasti ekologije i poljoprivrede. Glavni cilj BIO-ICT Ljetnje škole je multidisciplinaran timski rad studenata iz različitih oblasti i upoznavanje sa vrlo aktuelnim temama u oblasti bioinformatike, kao i sa ključnim aktivnostima BIO-ICT Centra.

Tokom pet dana programa ljetnje škole učesnici će biti u prilici da se upoznaju  sa radom Instituta za biologiju mora i osnovama biologije mora, da posjete COGIMAR i uzgajališta školjki i riba kako bi se upoznali sa integralnom marikulturom. Osim metodologije laboratorijskog rada gdje će se upoznati i sa radom biosenzora na školjkama, studenti će učestvovati u terenskom radu gdje će raditi na uzorkovanju morske vode istraživačkim čamcem. Istraživači BIO-ICT Centra predstaviće studentima BIO-ICT najveća dostignuća i trenutne aktivnosti, kao što su: upoznavanje sa radom pametne bove, IoT koncept i cloud computing, bežični komunikacioni sistemi pete generacije i moguće rješenja za antenske sisteme, analiza satelitskog monitoringa Chlorophylla a, kao i hemijske, biološke  i mikrobiološke analize i aktivnosti rada driftera i mjerenje morskih struja. Jedan dan Ljetnje škole posvećen je interaktivnoj radionici gdje će studenti kroz praktičan rad sa BIO-ICT istraživačima učestvovati u  eksperimentima, a zatim predstaviti rezultate svog rada. Studenti Ljetnje škole biće i prvi polaznici MOOC-a (masivnog on-line otvorenog kursa), pripremljenog u okviru BIO-ICT Centra izvrsnosti, koji je ujedno i prvi kurs ovog tipa na Univerzitetu Crne Gore.