Elektrotehnički fakultet, 04.04.2020

Osma nedjelja - predavanja i vježbeU prilogu je teorijski dio gradiva sa predavanja, kao i urađeni zadaci sa vježbi za osmu nedjelju nastave.

Od studenata se očekuje da nastavni materijal detaljno pređu sami, a za sva konkretna pitanja i dodatna pojašnjenja se mogu obratiti profesoru i saradniku na zvanične email adrese.

Dokumenti

Broj posjeta : 373