Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 31.08.2017

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika V (avgustovski ispitni rok)REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ

ITALIJANSKOG JEZIKA V

(PRVI I DRUGI STRANI JEZIK)

 

 

 

Cigrovski Andrea                    9.5

Ilinčić Anđela                         8.5

Joković Nikolina                     5.5

Količić Mirela                         3.5

Ličina Dalida                          10

Moračanin Bojana                   5.5

Pejaković Jelena                     5

Vukčević Marina                     8.5

 

 

SVI TESTOVI (UZ DODATNA OBJAŠNJENJA) BIĆE STUDENTIMA DATI NA UVID NA DAN POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA.