Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 10.11.2018

Rezultati I redovnog kolokvijuma - 10.11.2018 18:46Prezime i ime studenta                                                                              Bodovi

Ćurić Spaso                                                                                                      27 (C)

Popović Jelena                                                                                                29(B)

Rondović  Jovan                                                                                               29(B)

Zeković Sandra                                                                                                27(C)

Papić Nikola                                                                                                     28(C)

Miković Luka                                                                                                    26(C)

Milićević Neđeljko                                                                                           32(A)

Koprivica Miloš                                                                                                 23(D)

Popović Milena                                                                                                 27(C)

Kostić Sara                                                                                                         21(D)

Đurković Mladen                                                                                               25(C9

Pekić Vukašin                                                                                                     17(E)

Kračković Željko                                                                                                 7(F)

Jovanović Stefan                                                                                                17(E)

Pavićević Vasilije                                                                                                18(E)

Kodžulović Goran                                                                                               26(C)

Koprivica Milica                                                                                                  29(B)

Damjanović Dusan                                                                                             14(F)

Kujević Belmin                                                                                                     19(E)