Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 14.11.2017

Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatkaU prilogu je materijal za osmi termin vježbi kao i postavka trećeg domaćeg zadatka.

Izrade domaćeg zadatka predaju se u utorak, 21. novembra 2017. godine, u terminu vježbi. Naknadno predate izrade zadataka neće biti vrednovane.

Dokumenti