Elektrotehnički fakultet

Dinamika slobodne materijalne tačke - zadaci (VIII sedmica)
U prilogu objave su zadaci vezani za dinamiku slobodne materijalne tačke (direktni i inverzni zadatak). Iste zadatke možete naći i na mom sajtu (geotehnika.me/radeg), uz zadatke iz prethodne dvije sedmice i video snimke koji pokrivaju gradivo koje prelazimo.

Dokumenti

Broj posjeta : 169