Elektrotehnički fakultet, 19.05.2018

Rezultati nakon drugog kolokvijuma (ažurirano) i termin popravnog kolokvijumaU prilogu su rezultati nakon drugog kolokvijuma. Eventualne primjedbe na bodovno stanje uputiti na mail zarkoz@ac.me.

Popravni kolokvijum biće održan 24.05.2018. godine, u sali L1, prema sljedećem rasporedu:

- studenti sa parnim brojem indeksa u 14.30h,

- studenti sa neparnim brojem indeksa u 15.05h.

Studenti mogu da popravljaju jedan kolokvijum.

 

Dokumenti