Elektrotehnički fakultet, 03.02.2018

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma i popravnog ispitaU prilogu su dati konačni rezultati ispita. Studenti su dužni da detaljno provjere sve bodove i eventualne primjedbe prijave predmetnom saradniku (vladan.d@ac.me) najkasnije do 06.02.2018 godine do 10h. Nakon isteka ovog roka naknadne korekcije neće biti moguće.

Dokumenti