Pravni fakultet

Seminarski radovi - 13.02.2018 13:11Studenti zainteresovani za izradu seminarskih radova iz predmeta Poslovi robnog prometa, teme mogu dobiti na vježbama 14, 21. i 28. februara. Nakon ovih termina studenti neće moći dobiti temu za seminarski rad.

Seminarska nastava se realizuje na časovima namijenjenim za vježbe. Studenti koji izrade seminarski rad, po pravilu, javno ga brane, dok ostali studenti učestvuju u debati nakon prezentacije rada. Seminarski rad koji je student branio može biti bodovan do 4 poena. Seminarski rad koji zadovoljava kriterijume a koji student nije branio može biti bodovan do 2 poena.

Studenti su dužni seminarske radove dostaviti saradniku na predmetu putem e-mail-a najkasnije 7 dana prije dana određenog za odbranu radova, radi provjere autentičnosti i ispunjavanja uslova za odbranu rada.

Odbrana radova odvija se u skladu sa terminima za obradu određenog nastavnog poglavlja prema informacionoj listi (npr. Teme iz oblasti - Ugovor o otpremanju robe; Ugovor o prevozu robe morem zakazane su za odbranu 28.03. a teme  iz oblasti Ugovor o prevozu robe vazdušnim putem; Ugovor o prevozu robe željeznicom; Ugovor o prevozu robe drumom zakazane su za odbranu 11.04.).

Teme koje pripadaju materiji koja se polaže na kolokvijumu moraju biti odbranjene prije kolokovijuma.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print