Pravni fakultet, 25.04.2018

Praktični radovi- 25.04.2018 20:31Obavještavamo studente koji su na kolokvijumu osvojili 36 i više poena da se do 27. aprila mogu prijaviti za praktični rad, koji nosi do 4 poena.

Studenti su dužni praktične radove dostaviti saradniku na predmetu putem e-mail-a najkasnije 7 dana prije dana određenog za odbranu radova, radi provjere autentičnosti i ispunjavanja uslova za odbranu rada.

Praktični rad ima opštu formu seminarskog rada. Dužina rada oređena je brojem riječi tako da praktični rad mora imati od 1.500 do 2.000 riječi.