Prirodno-matematički fakultet, 28.06.2018

Satnica polaganja ispita 29.06.2018.9h, A3- teorijski dio ispita u pismenoj formi.

Polaganje herbarijuma će započeti po završetku teorijskog dijela ispita i to u laboratorijama 101 i 105.

U lab. 105 polažu: 

Kožar, Ralević T., Šukić, Vuković, Milić, Matović, Vučeraković, Nenadović, Džiknić, Vukasović, Maraš, Milivojević

U lab. 101 polažu:

Gužvić, Blagojević, Belojević, Živković, Ratković, Perović, Radulović, Stanić, Caušević, Božović, Kontić, Tomović.

Studenti čije zbirke nisu zadovoljile uslov prolaznosti iste trebaju preuzeti u 8.45 minuta, lab. 101 (Dragović, Ralević P., Agramović, Ostojić, Muratović, Milikić, Vujović).