Prirodno-matematički fakultet, 13.09.2018

Satnica polaganja9h 15min sala A3- polaganje teorijskog dijela ispita.

Polaganje herbarijuma će početi odmah po završetku teorijskog dijela ispita u lab. 101.

Studenti čiji herbarijumi nisu zadovoljili kriterijum prolaznosti (Muratović, Ljuljđuraj) zbirke mogu preuzeti u 9h, lab. 101.