Prirodno-matematički fakultet, 03.09.2020

Satnica ispitaTeorijski dio ispita će početi u 9h u sala A3, a polaganje herbarijuma će uslijediti u lab. 101. 

Herbarska zbirka Jelene Laković nije zadovoljila uslov prolaznosti. Zbirku preuzeti u 8h 50min u lab. 101. 

Broj posjeta : 49