Elektrotehnički fakultet, 01.02.2018

Raspored polaganja popravnog završnog ispita - 01.02.2018 13:01ETR - 8.00 u sali naznačenoj u rasporedu 

EA - 9.00 u sali naznačenoj u rasporedu