Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Nova objava - 14.02.2018 13:33OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA, ZBOG PRELAZA NA NOVI PROGRAM STUDIJA, PREDAVANJA IZ POSLOVNOG PRAVA U TURIZMUU LJETNJEM SEMESTRU 2017-18. NEĆE BITI ORGANIZOVANA. 

BIĆE ORGANIZOVANE PROVJERE ZNANJA - KOLOKVIJUM, POPRAVNI KOLOKVIJUM, ZAVRŠNI I POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT.

PROGRAM STUDIJA, LITERATURA I NAČIN BODOVANJA RADA STUDENATA NALAZE SE NA SAJTU FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ECTS INFORMACIJA.

ISPIT SE POLAŽE U TERMINIMA ZA KOLOKVIJUM, POPRAVNI KOLOKVIJUM ( I DIO GRADIVA) I U TERMINIMA ZA ZAVRŠNI I POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT (ISKULJUČIVO II DIO GRADIVA)

TERMINI KOLOKVIJUMA BIĆE OBJAVLJENI NAKON DOGOVORA SA PRODEKANOM I PREDSTAVNICIMA STUDENATA.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print