Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 22.06.2017

zaključne ocjene iz italijanskog jezika IIPrezime i ime

Prisustvo nastavi

Aktivnosti i domaći zadaci

Kolokvijum

Tokom semestra

Na ispitu

Ukupno poena

Predlog ocjene

Barzut Daria

5.25

0.5

10.5

16.25

/

/

/

Čukić Helena

3

0.5

24.5

28

/

/

/

Dubreta Tijana

4.5

1.5

15

21

/

/

/

Đorđević Aleksandra

7

3

36.5

46.5

37.5

84

B

Đumić Marijana

0

/

/

/

/

/

/

Đurović Anđela

3

0

10.5

13.5

/

/

/

Gojnić Marija

4.5

2

28

34.5

/

/

/

Ilinčić Anđela

2

3

20.5

25.5

27.5

53

E

Isljamović Anela

0

/

/

/

/

/

/

Jabučanin Ksenija

2.5

1

22

25.5

5.5

/

/

Jokanović Lazar

5

2.5

23.5

31

30.5

61.5

D

Karanikić Darko

0

/

/

/

/

/

/

Krivokapić Jelena

5

3

35

43

17.5

60.5

D

Krpina Antonina

6.5

2.5

17

26

26

52

E

Lajović Nemanja

0

/

/

/

/

/

/

Ličina Dalida

3.5

3

17.5

24

27.5

51.5

E

Malinarić Luka

0

/

11

11

/

/

/

Malović Jelena

5.5

2.5

23.5

31.5

29

60.5

D

Marković Nikola

7

1.5

18

26.5

25.5

52

E

Maslovar Ilija

0

/

18

18

/

/

/

Matković Magdalena

0

/

/

/

/

/

/

Medenica Drago

0

/

14

14

/

/

/

Merdović Anđela

3.25

1.5

13.5

18.25

/

/

/

Miketić Momčilo

4.25

2

30.5

36.75

34.5

71.25

C

Milatović Kristina

6.5

3

31.5

41

22

63

D

Moračanin Bojana

0

/

10

10

/

/

/

Mušović Anita

4.5

3

20

27.5

36.5

64

D

Nedović Tijana

3.75

0.5

7

11.25

/

/

/

Novaković Magdalena

7

2.5

28

37.5

26

63.5

D

Ogurlić Milivoj

4.5

1

12.5

18

/

/

/

Pedović Danijela

0

/

16.5

16.5

/

/

/

Pejaković Jelena

3.5

2

23

28.5

23.5

52

E

Radoman Jelena

3

0

16.5

19.5

/

/

/

Samardžić Vidak

5.75

2

20.5

28.25

9

37.25

F

Skenderoski Semina

4.75

1.5

18

24.25

28.5

52.75

E

Stojanović Anastasija

0

/

/

/

/

/

/

Šćekić Nataša

2.5

1.5

13

17

/

/

/

Vukotić Krsto

2.5

0

17

19.5

/

/

/